Đào tạo học viên

Lịch khai giảng 2 khóa học

A. Khóa học thay thế linh kiện chuyên nghiệp: Khai giảng: ngày 01 và ngày 15 hằng tháng. Thời gian khóa học: 1 tháng. Ngày học: 2-4-6 hoặc 3-5-7.

Giới thiệu khoá học

1. Chọn sản phẩm Apple làm thiết bị thực hành: – Đào tạo Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại iPhone nhằm đáp ứng nhu cầu đang thiếu trên

Dạy nghề sửa chữa iPhone

Trải qua hơn 10 năm hoạt động từ 2006, Hệ thống sửa điện thoại Phát Thành tiếp tục chiêu sinh đào tạo kỹ thuật viên sửa chữa. Chương

Đào tạo iPhone chuyên sâu

Chương trình sẽ thực tập trên iPhone – iPad thương hiệu chiếm tỉ lệ 60% sản phẩm di động có mặt tại Việt Nam. Tất cả giáo trình

Nhập mã số phiếu:
Nhập số điện thoại: