Các lỗi Huawei thường gặp

Thay kính Huawei khi kính nứt

Kính

Thay mặt kính Huawei

Thay mặt kính Huawei khi máy rơi rớt hoặc bị tác động mạnh làm phần kính bên ngoài bị nứt bể mà cảm ứng, hình ảnh vẫn còn

Nhập mã số phiếu:
Nhập số điện thoại:
Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên