Các lỗi Vivo thường gặp

Điện thoại Vivo bể kính cần thay kính

Kính

Thay mặt kính Vivo

Điện thoại Vivo rớt bể làm nứt vỡ mặt kính bên ngoài mà cảm ứng và hình ảnh vẫn còn sử dụng tốt thì có thể thay mặt

Nhập mã số phiếu:
Nhập số điện thoại:
Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên