BẢNG GIÁ THAY PIN DELL LATITUDE 2022

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN DELL E6400, E6410, E6500, E6510390.00012 tháng
PIN DELL E5520, E5530, E6520, E6530, E6540490.00012 tháng
PIN DELL E5520, E5530, E6520, E6530, E6540490.00012 tháng
PIN DELL E6220, E6230, E6320, E6330490.00012 tháng
PIN DELL E7240, E7250650.00012 tháng
PIN DELL E7440, E7450650.00012 tháng
PIN DELL E5440, E5540490.00012 tháng
PIN DELL E5250, E5450, E5550 ZIN, 38Wh, ZIN950.00012 tháng
PIN DELL E5450, E5550 ZIN, 51Wh, ZIN1.100.00012 tháng
PIN DELL E3440, E3540490.00012 tháng
PIN DELL E3450, E3550 ZIN950.00012 tháng
PIN DELL E3340, E3350490.00012 tháng
PIN DELL LATITUDE E3330390.00012 tháng
PIN DELL E5270, E5470, E5570 – 47Wh, ZIN1.100.00012 tháng
PIN DELL E5270, E5470, E5570 – 62Wh, ZIN1.200.00012 tháng
PIN DELL E5280, E5480, E5580, 5290, E5490, E5590 – 42Wh, ZIN1.200.00012 tháng
PIN DELL E5280, E5480, E5580, 5290, E5490, E5590 – 68Wh, ZIN1.300.00012 tháng
PIN DELL E7270, E7470 – 43Wh, ZIN1.100.00012 tháng
PIN DELL E7270, E7470 – 55Wh, ZIN1.200.00012 tháng
PIN DELL E7280, E7290, E7390, E7480, E7490 – 42Wh, ZIN1.100.00012 tháng
PIN DELL E7280, E7290, E7390, E7480, E7490 – 60Wh, ZIN1.200.00012 tháng
PIN DELL E3470, E3570490.00012 tháng
PIN DELL E3480, E3490950.00012 tháng
PIN DELL E3580, E35901.200.00012 tháng
PIN DELL LATITUDE 3400, 3410call12 tháng
PIN DELL LATITUDE 3500, 3510call12 tháng
PIN DELL E7275, E7285call12 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY PIN DELL INSPIRON

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 13R, 14R, 15R, 17R, 4010, 4110390.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 14R, 15R, 17R, 3421, 3521490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON N4020, N4030390.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 13Z-N311Z, 14Z-N411Z390.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 1464, 1564, 1764390.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 1464, 1564, 1764490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 14-3000, 15-3000, 3467, 3567490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3458, 3558, 3459, 3559, 5559, 5459490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 14-5000, 15-5000, 5447, 5547 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 14-7000 ZIN, 15-7000 ZIN, 7460, 5567 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 14-7000 ZIN, 15-7000 ZIN, 7559, 7567 ZIN1.100.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3458, 3558, 3459, 3559, 5559, 5459490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3451, 3551, 3452, 3552, 3462, 5455490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3441, 3442, 3443, 3541, 3542, 3543490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3467, 3468, 3478, 3476, ZIN – GEN 6,7850.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3567, 3568, 3578, 3576, ZIN GEN 8850.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5566, 5758, 5468, ZIN850.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7577 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5368, 5378, 7368 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7437 ZINcall 
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7537, 7737 ZIINcall 
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 1425, 1525, 1725390.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5570, 7570 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5420, 5520, 7520490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7447490.00012 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7457, 7458 ZIN1.100.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7547, 7548, ZIN1.100.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7460, 7560 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 13 7373, 5370 ZIN, 7370 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7573,7378 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7573, 7786 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 11-3147, 3148 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 11-3137, 3138 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7466, 7467 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5379, 5579 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON G3-3579, G3-3779 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 15 G5-5587, G7-7587 G7-7588 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 15-7558, 15-7568, 15-7352 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7347, 7348, 3157, 3158 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3152, 7352, 7353, 7359 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3493, 3490, 7580 ZIN950.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3593, 3793, 5493, 5593 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5481, 5482, 5485, 5491 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3310, 7586, 3582, 5480 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5584, 5590, 5594, 5598 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7590, 7591 ZIN 97Whcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5391 ZIINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 5591, 5393, 5581 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 3480, 3481, 3580, 3581 ZINcall06 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 17-7353, 7773, 7778, 7779 ZIN1.200.00006 tháng
PIN LAPTOP DELL INSPIRON 7380, 7386, 7569 ZIN1.200.00006 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY PIN DELL VOSTRO

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN DELL VOSTRO 1310, 1320, 1510, 1520390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 1014, 1015, 1088, A840, A860390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 1440, 1450, 2420, 2520390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO V13, V131390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 1400, 1500390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 2421, 2521490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3446, 3546490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3450, 3550390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3360 3460, 3560490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 5460, 5470, 5480 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 5560 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 3555390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3300, 3350390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3400, 3500, 3700390.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3468, 3478, 3568, 3578, ZIN – GEN 6,7850.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3468, 3478, 3568, 3578, ZIN – GEN 8850.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3480, 3580 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 3490, 3590 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 3458, 3459490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 3558, 3559490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 5468, 5568 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 13-5000, 5370 ZIN1.200.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 14-3000, 2421490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 14-3000, 3458490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 15-3000, 3542490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 15-3000, 3558490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 14-5000, 5459 ZIN1.100.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 15-5000, 5559490.00012 tháng
PIN DELL VOSTRO 5471, 5481, 5581 ZIN950.00006 tháng
PIN DELL VOSTRO 5390, 5490, 5590 ZINcall06 tháng
PIN DELL VOSTRO 5391, 5491, 5591 ZINcall06 tháng
PIN DELL VOSTRO 3481, 3581, 3491, 3591 ZINcall06 tháng

Bảng Giá Pin Dell Dòng XPS – Liên Hệ: 0911 8888 17 (zalo)

Bảng Giá Pin Dell Dòng Precision – Liên Hệ: 0911 8888 17 (zalo)

 

BẢNG GIÁ THAY PIN HP 2022

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN LAPTOP HP 1000390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 450390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 430390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 431390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP CQ43390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP CQ40390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP DV4390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP DV5390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP DV6390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP DV7390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4441S390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4440S390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4530390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4535390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP PAVILON 14390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP G4390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP G6390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP CQ42390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP CQ62390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP G42390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 8440390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 8560390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 8570390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 640 G1390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 640 G2390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 650 G1390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 650 G2390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 440 G3390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 440 G4390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 440 G1390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 430 G1390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP PAVILON 15390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4540S390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 8470390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 2000390.00012 tháng
PIN LAPTOP HP 4430S390.00012 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY PIN  ACER

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN LAPTOP ACER E1-570390.00012 tháng
PIN LAPTOP ACER 5590390.00012 tháng
PIN LAPTOP ACER 5580390.00012 tháng
PIN LAPTOP ACER 5570Z390.00012 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY PIN ASUS

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN LAPTOP ASUS X450EP390.00012 tháng
PIN LAPTOP ASUS X450EA390.00012 tháng
PIN LAPTOP ASUS E200HA1.200.00012 tháng
PIN LAPTOP ASUS E200H1.200.00012 tháng

Bảng giá thay pin Lenovo – Liên hệ: 0911 8888 17 (zalo)

 

BẢNG GIÁ THAY PIN SONY

 Mã đời máyGiá thay Bảo hành
PIN LAPTOP SONY VAIO SVF 14 SERIES (BPS35) ZIN690.00006 tháng
PIN LAPTOP SONY VAIO FIT SVF 14N (BPS35) ZIN690.00006 tháng
PIN LAPTOP SONY VAIO FIT SVF 14N (BPS35)550.00012 tháng
PIN LAPTOP SONY VAIO VPCEH128FG (BPS26) ZIN900.00006 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY PIN TOSHIBA

Liên hệ: 0911 8888 17 (zalo)

Phát Thành nhận thay lấy nhanh tất cả các loại pin Laptop hiện nay trên thị trường. Cam kết pin đúng chất lượng.