Bạn ơi cho mình hỏi chi phí thay mặt kính sau của dt Sony Xperia Z5 Perium vơi bạn, thay mặt kính vậy thì có ảnh hưởng đến 1 số chức năng nào không bạn, khả năng chống nước chẳng hạn ?