chào cửa hàng

mai em có dự định đến sửa chữa dt nên em muốn ước tính chi phí của em ạ
1 ip 5s  thay màn kính và micro k nói dc
1 lumia 720 hư pin và micro 
cửa hàng ước tính chi phí sữa chữa giúp em ạ