chao quy cty, tôi có chiếc iphone 3gs sài củng khá lâu, nay bị rớt nước,do số và tin nhắn khá nhiều và rất quan trọng bên cty có sữa chửa iphone 3 ko ,hoặc chỉ cần lấy lại dữ liệu thôi, cám on cty