cho hỏi bên bạn thay ép kính và vỏ 5s gold giá 2 loại là bao nhiêu.