điện thoại của tôi ip 6 plus quay phim trước sau bình thường, nhưng chụp hình trước sau thì màn hình đen,