Mình xài máy Sony Xperia C3 giờ camera sau chụp hình bị mờ là do mặt kính camera trầy hay sao ạ? Nếu mình sửa thì bao lâu xong?