Sau thời gian khá lâu chờ đợi, hôm nay đã chính thức thành công Jailbreak tất cả iOS 7 bao gồm 7.0 cho đến 7.0.4 Tất cả các thiết bị iPhone – iPad – iPod đã thực sự được hòan toàn giải phóng để có thể tự do cài đặt ứng dụng miễn phí cũng như CYDIA.

Thời gian để thực hiện việc Jailbreak này là chưa đến 15 phút. Tất cả cài đặt bao gồm dữ liệu hình ảnh danh bạ của bạn lưu trên máy sẽ hoàn toàn không bị thay đổi.

ios7jailbreak (1)