Mình đã đến sửa chữa tại Phát Thành mobile một vài lần, mình cảm thấy dịch vụ ở đây rất tốt và chuyên nghiệp, nhân viện nhiệt tình. Mình hoàn toàn an tâm khi để máy lại sửa chữa.