Qua thời gian sử dụng dịch vụ, tôi rất yên tâm khi chọn và giao máy tại Phát Thành mobile làm nơi sửa chữa. Trong thời gian tới nếu máy xảy ra lỗi tôi vẫn sẽ tiếp tục chọn Phát Thành mobile để sửa chữa.