Tôi đã đến và sửa chữa iPad tại Phát Thành mobile, dịch vụ của các bạn rất chuyên nghiệp đã thực sự làm tôi hài lòng ngay từ những ngày đầu đến sửa chữa. Chúc Phát Thành mobile luôn phát triển.