Mình biết Phát Thành mobile qua Facebook và mình có đến đó để sửa chữa điên thoại cho bạn mình. Nhân viên ở đây rất tận tình và chu đáo. Mình rất vui khi đến sửa chữa tại Phát Thành mobile.