Chiếc iPhone của tôi đã hoạt động rất tốt sau khi sửa chữa tại Phát Thành mobile. Các bạn làm việc chuyên nghiệp và uy tín, đó là những gì tôi nhận thấy khi sử dụng dịch vụ của bạn.