Mình đã từng sửa điện thoại ở đây rất nhiều lần và cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ, nhân viên tư vấn rất nhiệt tình khi mình có thắc mắc, nếu điện thoại có vấn đề chắc chắn mình sẽ đến đây.