Xiaomi và Huewei không có CH-Play?

Dịch vụ nâng cấp phiên bản quốc tế cho các đời máy Xiaomi và Huewei nội địa trung quốc.

  • Có CH-Play cài đặt đây đủ các ứng dụng cần thiết zalo, youtube, zoom…
  • Đảm bảo đầy đủ ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh.

admin