Tại sao iPhone sạc pin không vào?

Giải đáp câu hỏi:

Nếu bạn đã cắm bộ sạc vào iPhone nhưng không thấy máy báo đang sạc thì cần phải kiểm tra 5 điều theo thứ tự sau

  1. Kiểm tra ổ cắm sạc có điện.
  2. Kiểm tra cục sạc hoặc dây cáp, một trong hai linh kiện này hư cũng đều sẽ dẫn đến hiện tượng không sạc vào.
  3. Kiểm tra đuôi cắm sạc của iPhone, có cấu tạo là một bẹ dây mạch chứa đôi sạc trên đó, nếu bẹ dây này hay phần tiếp xúc đuôi sạc bị hư cũng sẽ không sạc vào điện.
  4. Pin iPhone bị hư hoặc lâu không sử dụng bị tụt áp quá thấp cũng khó có thể sạc vào trong trường hợp iPhone bị mất nguồn.
  5. Trường hợp cuối cùng là hư IC phần sạc (ic usb) cũng dẫn đến máy iPhone không sạc vào.